WAŻNE INFORMACJE !!!

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na zapytania i prośby decyzją Organizatorów przedłuża się termin wysyłania prac konkursowych
do dnia 13 listopada 2019 R. (decyduje data stempla pocztowego).

jednakże warunkiem uznania tego terminu jest przesłanie pracy w formie elektronicznej do dnia 13.11.2019 r., godz.23.59.
Prace winny być przesłane na adres przyporządkowany dla danego województwa.

Jednocześnie przypominamy o uzupełnieniu przez rodziców lub osoby pełnoletnie wymaganych prawem załączników nr 2
umieszczonych na stronie z materiałami do pobrania i przesłania ich w terminie do 15 listopada 2019 r.

WOJEWÓDZTWO

DOLNOŚLĄSKIE

PORTFOLIO ORAZ FILM

IPN  Oddział Wrocław
Sekretariat III p.
ul. Długosza 48
51-162 Wrocław

  • dolnośląskie: dolnyslask@chcielismywolnejpolski.pl

PODKARPACKIE

PORTFOLIO ORAZ FILM


Urząd Miejski w Dębicy
Wydział Promocji
ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica

  • podkarpackie: podkarpacie@chcielismywolnejpolski.pl

W PRZYPADKU FORMUŁY „FILM” DOPUSZCZALNE JEST WYSŁANIE PRACY ZA POMOCĄ STRONY INTERNETOWEJ
https://www.myairbridge.com
LUB
https://wetransfer.com/

OBIE STRONY DZIAŁAJĄ PODOBNIE.
DATĄ GRANICZNĄ JEST 13 LISTOPADA 2019 – GODZ. 23.59

Prace nadesłane lub dostarczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę!!!

KONKURS KRASOMÓWCZY

Przesłuchania uczestników części krasomówczej odbędą się
w dniu
16 listopada 2019 (sobota):

Parafia św. Franciszka z Asyżu
ul. Borowska 174
50-538 Wrocław

wejście od ul. Borowskiej (obok Apteki)
godz. 10.00

KONKURS KRASOMÓWCZY

Przesłuchania uczestników części krasomówczej odbędą się
w dniu
15 listopada 2019 (piątek):

Urząd Miejski w Dębicy
Wydział Promocji
ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica

sala 102 – I piętro, godz. 11.00

Przewiń do góry